Over de auteurs

R.M. Vodegel

Dr. R.M. Vodegel, dermatoloog in het Medisch Centrum Leeuwarden

Zoals mijn medeauteurs ook aangeven is het overdragen van kennis over ‘Maar wat heb ik nou?‘ de belangrijkste drijfveer geweest om ons gezamenlijk in te zetten voor de totstandkoming van dit boek. We kunnen helaas niet op alle situaties ingaan, maar hebben getracht de meest voorkomende situaties voor u in woord en beeld te brengen, waardoor u meer kennis kunt krijgen over uw situatie of die van uw naaste.

IHemelrijk

Ina Hemelrijk, werkzaam bij Mathot Medische Speciaalzaken

Vele jaren heb ik in ziekenhuizen en op diverse locaties spreekuur gehouden en me beziggehouden met het aanmeten van Therapeutische Elastische Kousen (TEK). In die jaren heb ik veel gezien, gehoord en geleerd van zowel fabrikanten als artsen en cliënten. Opvallend is dat veel mensen meer behoefte hebben aan uitleg over hun situatie en TEK, soms ook na lange tijd dragen van een TEK. Hoewel je probeert om iedereen zo goed mogelijk voor te lichten valt dit niet altijd mee. Vandaar dat het idee om een boek te schrijven waarin veel vragen over oedeem en TEK beantwoord worden zijn mij zeer aansprak. Met plezier heb ik mijn jarenlang opgedane kennis verwoordt en ik hoop dat u in dit boek veel informatie kunt vinden.

KSchokker

Kirsten Schokker, werkzaam bij Thuasne

Het idee om dit boek te schrijven is ontstaan toen ik nog werkzaam was in het Medisch Centrum Leeuwarden. Ik merkte dat er behoefte was aan meer uitleg. Met dit boek willen we graag wat meer vertellen over indicaties: wanneer moet er bijvoorbeeld gezwachteld worden, en wat is de reden om Therapeutische Elastische Kousen (TEK) te dragen? Deze en andere vragen staan centraal in dit boek. Door middel van enquêtes hebben we veel informatie ingewonnen en weten we welke vragen er op dit gebied nog spelen. Een heldere uitleg samen met mooie illustraties zorgen ervoor dat u met dit boek meer te weten komt.

AHemelrijk

Angela Hemelrijk, Tekenares

Ik ben gevraagd om illustraties te tekenen voor dit boek. Het toeval wil dat ik door klachten met mijn bloedvaten in het verleden al eens met Therapeutische Elastische Kousen in aanraking ben gekomen. Mijn ervaring met TEK en mijn hobby om te tekenen en schilderen hebben er voor gezorgd dat ik me meer ben gaan verdiepen in de aandoeningen en hulpmiddelen om dit goed op papier weer te geven. Ik hoop van harte dat de illustraties die u in het boek vindt alles nog iets duidelijker maken. Ik wens u veel leesplezier met dit boek.